Retrospektif Çalışmalar İçin Başvuru Formları
17 Temmuz 2023

Retrospektif çalışmalar

 Klinik Araştırmalar Yönetmeliğine Tabi Olmayan Tıbbi Araştırmalar

1.Gözlemsel çalışmalar (tanımlayıcı, kesitsel, olgu –kontrol, kohort ve metodolojik (geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları vb.)

2.Niteliksel araştırmalar,

3.Dosya kayıtları kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş ve arşivlenmiş materyaller kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ya da arşiv taramaları,

4.Ticari olarak elde edilen dışındaki hücre ve doku materyali ile ilgili yapılacak in-vitro çalışmaları,

5.Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları,

6.Sağlıklı kişide gıda veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak olan ve bir tedaviye yönelik olmayan çalışmaları,

7.Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları,

8.Verilen sağlık eğitiminin sonuçlarını ölçen araştırmaları,

9.Beslenme ve yaşam alışkanlıkları ile ilgili araştırmaları kapsar.

 

 

 Araştırma Bütçesi Hakkında Açıklama Formu
 Etik Kurul Başvuru Formu (1)
   Bilgilendirilmiş Olur Formu
   Bilgilendirilmiş Olur Formu Kontrol Listesi
  İlaç Dışı Klinik Araştırmalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
  Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
  Etik Kurul Beyan Dilekçesi
 İlaç Dışı Klinik Araştırmalarında Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu (Uzmanlık Tezleri ve/veya Akademik Amaçlı Yapılacak)
 Taahhütname
   Klinik Eğitim Sorumlusunun Bilgilendirildiğine Dair Belge