Genel Cerrahi
10 Şubat 2022

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 17 Temmuz 2009 tarihinde, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından kurulmuştur. Genel Cerrahi Anabilim Dalı; Nisan 2009-Temmuz 2013 tarihleri arasında, Nizamiye Yerleşkesi Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde; Temmuz 2013-Ocak 2017 tarihleri arasında, Gazipaşa Yerleşkesi, Debboy Mevkiinde Giresun Üniversitesi adına kiralanan özel bir Tıp Merkezi lokasyonunda, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binasında; Ocak 2017-Kasım 2020 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan affiliasyon protokolü çerçevesinde yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Kasım 2020 yılından bugüne Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bina ve lokasyonunda; varlığını; kuruluşundan bugüne, akademik ve bilimsel çerçevede, etkin ve yetgin bir konumda ve son derece özverili bir şekilde, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL ve çok değerli Öğretim Üyeleri birlikteliğinde sürdüregelmiştir ve gelmektedir. Bununla birlikte; 2009 yılında Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde resmi olarak kurulan “Tiroid Hastalıkları Merkezi”, 22 Nisan 2014 tarihinde, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığı ve Dekanlık Makamının resmi onayları ile Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından, “Endokrin Cerrahisi Birimi”nin kurulması ile isim değiştirerek, aynı zamanda Dünya yüzeyi üzerinde bir endemik tiroid hastalıkları bölgesi olarak tanımlanan bölgemizde ve ilimizde, günümüze dek varlığını ve faaliyetlerini, uluslararası klavuzlara uygun bir şekilde, aktif olarak sürdüregelmiştir. Ek olarak; 2018 yılında, Anabilim Dalımız bünyesinde, Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından, “Cerrahi Ultrasonografi Ünitesi” ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDIN tarafından, “Cerrahi Endoskopi Ünitesi” kurulmuştur ve faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalımız tarafından; kuruluş yıllarında, iki Tiroid Konferansı; temel ve klinik bilimler ile birlikte 19 Anabilim Dalı ile -bildiğimiz kadarı ile- Bölgemiz ve Ülkemizde en geniş multidisipliner katılımın sağlandığı Tiroid Çalıştayı; Üniversitemiz ve Fakültemizin, bidirilerin ‘abstract book’da basıldığı ilk Tıp Kongresi ve yine sunulan bildirilerin, ‘abstract book’da basıldığı, Bölgemizin Cerrahi Derneğininin ilk Toplantısı ve Bölgemizde, Karın Ön Duvarı Fıtıkları Cerrahisi ile ilgili İlk Toplantı, Giresun’da ve Üniversitemiz çatısı altında düzenlenmiştir. Ab ovo usque ad mala, Anabilim Dalımız, önem verdiği, ulusal ve uluslarası sürekli tıp eğitimi (STE) konseptinde; ilk ve tek olarak, Ülkemizin üç büyük ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir’in en önemli üniversitelerinden, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL’ün TurkMSIC (Turkish Medical Student’s Association, Türk Tıp öğrencileri Birliği) tarafından match/eşleşme edilmesi ile 2017’den bugüne Dönem I, II, III ve Stajyer Doktorların ve yine ilk olarak, Prof. Dr. İlker ŞENGÜL’ün, IFMSA (The International Federation of Medical Students’ Associationstarafından match/eşleşme edilmesi ile 2018’den bugüne, Brezilya, São Paulo; Kenya, Nairobi; ve KKTC, Nicosia gibi önemli şehir üniversitelerinden Intern Doktorların, teorik, pratik ve hatta uygulamalı deneysel cerrahi gibi çalışmalarda yer almasını sağlayarak, eğitimlerinde katkıda bulunmuş ve eğitimleri sonrasında sertifiye edilmelerini sağlamıştır. Dum vivimus servimus..

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Endokrin Cerrahisi; Minimal İnvazif Cerrahi; Boyun Ultrasonografi, CDU, Elastografi ve Ultrasonografi-Klavuzluğunda Girişimsel İşlemler; Tiroid Kanserlerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik; Tiroidoloji
Prof. Dr. Ali AKTEKİN, Laparoskopik Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Pankreas Cerrahisi
Dr. Öğr. Ü. Tuğrul KESİCİOĞLU, Karın Ön Duvarı Fıtıkları Cerrahisi; Meme Sağlığı, Hastalıkları ve Cerrahisi
Dr. Öğr. Ü. Tuncer ÖZTÜRK, Tiroid&Paratiroid Cerrahisi; Meme Cerrahisi
Dr. Öğr. Ü. İsmail AYDIN, Tiroid&Paratiroid Cerrahisi; Meme Cerrahisi; Üst GİS ve Alt GİS Endoskopisi; Kolorektal Cerrahi
Dr. Öğr. Ü. Selahattin VURAL, Tiroid&Paratiroid Cerrahisi; Meme Cerrahisi; Laparoskopik Cerrahi; Kolorektal Cerrahi