Kalp Damar Cerrahi
08 Aralık 2021

Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği son iki yılda gösterdiği gelişmeler ile , alanında ileri düzeyde cerrahi etdavileri de uygulamaya başlamıştır.
Klinik merkez binada  yer alan 17 yataklı yatılı hasta servisi, 5 yataklı yoğun bakım ünitesi, 1 ameliyathanesi, teçhizat ve teknik donanımıyla gerek çalışanları , gerekse hastaları için son derece modern ve konforlu , her türlü ameliyatın yapılabileceği fiziksel koşullara sahiptir.
Hekimlerinden, hemşirelerine ve yardımcı personeline kadar deneyimli kadrosuyla yetişkin kalp cerrahisi, , aort cerrahisi ve periferik damar cerrahisinin her türlü operasyonu günün 24 saati başarıyla yapılmaktadır.
Tecrübeli ve donanımlı kardiyoloji, radyoloji ve anestezi kliniklerinin desteği, acil koroner ve periferik anjiografik çalışmaların süratle uygulanabilmesi kompleks ve acil cerrahi girişimlerin yapılmasında önemli rol oynamaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde


Yetişkin kalp cerrahisinde 24 saat tüm cerrahi spektrumdaki vakalara acil ve elektif şartlarda hizmet verilmekte olup;
1-Koroner arter bypass operasyonları ( çalışan kalp tekniği ve klasik kardiyopulmoner bypass kullanılarak)

2-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral ve triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri kullanılarak) ve kalp içi kitleler (miksoma vb)

3-Büyük damar operasyonları (  asendan,arkus ve torakal aorta cerrahisi, abdominal ve torakoabdominal aort anevrizması ve aort disseksiyonları)

4-Tıkayıcı ve/veya anevrizmatik periferik arter hastalıklarında arteryel revaskülarizasyon damar operasyonları (aorta iliak/biiliak/femoral/bifemoral ve distal tipte revaskülarizasyon ve anevrizma girişimleri)

5- Karotis arter tıkayıcı damar hastalıklarında( karotis endarterektomisi ),

6-Baş-boyun ve üst ekstremite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik arteryel hastalıklarında cerrahi girimler (karotiko-subklavian,aksillo-aksiller, subclavian-subklavian bypass ve ilgili artere yönelik diğer girişimler.

7-Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi (varis ve kronik venöz yetmezlik nedeniyle oluşmuş kronik bacak ülserlerinin endovenöz  ve klasik cerrahi yöntemlerle tedavisi

8-Hemodiyaliz amaçlı girişim yollarının hazırlanması için arteriovenöz fistül oluşturma operasyonları,

9- Kritik bacak iskemisi, tüm extremite arterlerinin travmatik ve tıkanıklığa sekonder acil hastalıklarında (tromboembolik hadiselerde) acil periferik  artere yönelik invazif radyolojik girişimler ve kombine cerrahi operasyonlar

10-Büyük damar patolojilerde acil veya elektif tüm endovasküler girişim yöntemleri hibrid ameliyathanede gerçekleştirilebilmektedir.

11-Yetişkin konjenital kalp cerrahisinde doğuştan olan çeşitli kardiyak defektlerin onarımı başarılı bir şekilde yapılmaktadır.sayfa altı.png