Göğüs Cerrahi
08 Aralık 2021


GENEL BİLGİLER

          Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen doku ve organların (akciğerler, akciğer zarı, kaburga kemikleri, mediasten yerleşimli lenf bezleri ve timus bezi, diyafragma, göğüs duvarı) travma ve hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili branştır. Kliniğimizde; 

● Akciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri,

● Akciğerin doğumsal ,yapısal bozuklukları (hava kistleri, amfizem, bronkojenik kist...vs)

● Akciğerin iltihabi ve paraziter hastalıkları (bronşektazi, akciğer kist hidatiği, tüberküloz)

● Pnömotoraks(akciğerin sönmesi)


 
● Akciğerin cerahatili iltihabı (ampiyem) ve akciğer zarı tümör ve diğer hastalıkları

● Diyafragma hastalıkları (fıtık, evantrasyon...vs)

● Bölgesel hiperhidrozis (el ve koltuk altı aşırı terlemesi)

● Göğüs duvarının iyi ve kötü huylu tümörleri

● Göğüs kafesinin doğumsal şekil bozuklukları (güvercin göğüs ve kunduracı göğsü)

● Timus bezi hastalıkları (iyi ve kötü huylu tümörleri)

● Göğüs boşluğunda (plevral mesafede) biriken sıvı tetkik ve tedavisi (plevral effüzyon)

● Göğüs travmaları (travmaya bağlı kaburga ve sternum kırıkları, akciğer sönme kanaması)

● Yemek ya da soluk borusuna kaçan yabancı cisimlerin endoskopi ve bronkoskopi iletanı ve tedavisiGöğüs boşluğundaki hastalıkların tanı ve tedavisinde videotorakoskopik cerrahi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmektedir.

● Bunların dışında yine akciğerin iyi ve kötü huylu hastalıklarının tanı, evreleme ve tedavisinde fleksibl ve rijit bronkoskopi işlemi kliniğimizde uygulanmaktadır.

fiziki koşullar:

Kliniğimizde toplam 3  yatak ( 3 tane tek kişilik oda,) bulunmaktadır ve 1 uzman hekim ile hizmet verilmektedir.
 

sayfa altı.png