Koroner Anjiyografi
10 Eylül 2021

Kalbimizin başlıca görevi damarlar aracılığı ile kan dolaşımını sağlayarak vücudumuzu oluşturan tüm organların beslenmesini sağlamaktır. Bu arada kalbimizin de beslenmesi gerekir. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler; bu damarların tıkayıcı hastalığına ise koroner arter hastalığı adı verilmektedir. Koroner arter hastalığı kalp krizi ile sonuçlanabilir ve günümüzde tüm dünyadaki en önemli ölüm nedenidir. Koroner arter hastalığı olduğundan şüphelenilen kişilerin koroner arterlerinin görüntülenmesi (filminin çekilmesi) işlemine koroner anjiyografi (kalp anjiyosu) denmektedir.

Koroner anjiyografi ile önemli iki soruya yanıt alınır. Öncelikle hastanın kalbini besleyen damarlarda (koroner arterlerde) kritik darlık olup olmadığı sorusu yanıtlanır. İkinci olarak, bu damarlardaki darlıkların nasıl tedavi edileceği sorusu yanıtlanır (darlıkların bir kısmı ilaç ile tedavi edilebilirken, bazı darlıklar için balon ve stent işlemine, bazı darlıklar için ise baypas ameliyatına ihtiyaç duyulabilir).

Görüntülemeyi sağlamak için opak madde kullanılır.İşlem; opak madde ,kateter adı verilen (yaklaşık 2 mm çap ve 100 cm uzunluğundaki) ince borucukların kasık ya da el bileği atardamarı yolu ile kalbe ilerletilmesi ile gerçekleştirilir. İşlem sırasında lokal anestezi kullanılır (hasta bayıltılmaz). İşlem genelde 10-15 dk sürer. İşlem sonrası gerekli kontroller yapılır ve hasta anjio günübirlik ünitesine alınır.Burada yaklaşık 4-6 saat takip altında tutulan hasta hekim uygun gördüğü takdirde taburcu edilir.

  • IMG_0315.JPG
  • IMG_0727.JPG
  • IMG_0728.JPG
  • IMG_4861.JPG
  • IMG_7906.JPG
  • IMG_7897.JPG
  • IMG_7902.JPG
  • IMG_7899.JPG
  • IMG_0710.JPG
  • IMG_0311.JPG

Açmak İçin Tıklayınız
         Açmak İçin Tıklayınız      
                                                              
                
                
 Açmak İçin Tıklayınız         Açmak için Tıklayınız     
                
                
                
 Açmak İçin Tıklayınız