Dahiliye
22 Şubat 2023

Tıp tarihini ele aldığımızda en eski branşların dahiliye ve cerrahi olduğu görülmektedir. Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları gibi branşlar yakın zamana dek İç Hastalıkları bünyesinde olup son yıllardaki branşlaşma eğilimi sonrası ayrı ana bilim dallarına ayrılmışlardır. Her ne kadar son 30 yıldır tıpta branşların daha küçük, daha özellikli parçalara ayrılma eğilimi görülse de;  İç Hastalıkları kliniği, günümüzde halen tüm hastanelerde en ağırlıklı, bünyesinde en çok hasta tedavi edilen, diğer branşlar tarafından en çok danışılan, en yoğun çalışan tıp dalı olmayı sürdürmektedir. En son yaşadığımız COVID-19 pandemisinde de, Türkiye genelinde poliklinik, servis ve yoğun bakımlarda en çok COVID hastası takip eden branş yine İç Hastalıkları olmuştur. 

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniği 32 yataklı servis, 12 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve 7 adet poliklinik ünitelerinden oluşmaktadır. İç Hastalıkları ana bilim dalı bünyemizde Romatoloji, Hematoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji ve Tıbbi Onkoloji gibi tüm önemli yandallar bulunmaktadır. Genel dahiliye bilim dalı özelinde baktığımızda ise 5 doktor öğretim üyesi (eski adı ile yardımcı doçent doktor) ve 4 uzman hekim ile hizmet etmekteyiz. 
İç hastalıkları polikliniğinde;

Anemi (kansızlık-genellikle halsizlik olarak belirti verir), 
Vitamin eksiklikleri (B12, D vitamini vb. genellikle halsizlik,unutkanlık olarak belirti verir), 
Diabetes Mellitus (şeker hastalığı, genellikle ağız kuruması, çok su içme çok idrara çıkma olarak belirti verir), 
Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği, genellikle baş ağrısı olarak belirti verir), gastrit/reflü (genellikle mide yanması, mide ağrısı olarak belirti verir), 
Kabızlık, ishal, elektrolit bozuklukları (sodyum, potasyum gibi kan tuzu bozuklukları),  
Gaz, şişkinlik gibi barsak problemleri
Tiroid hastalıkları (genellikle halsizlik,saç dökülmesi ya da çarpıntı,titreme,kilo kaybı ile belirti verir)
Kanser hastalıkları (genellikle ciddi ve ani kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemesi ile bulgu verir)
Romatizmal olabilecek kas ve eklem problemleri (genellikle istirahat halinde artan eklem ağrıları ve sabah katılığı ile belirti verir)
Akut böbrek yetmezliği (genellikle idrar miktarında azalma ya da ödem ile belirti verir)
Karaciğer yağlanması (nadiren belirti vermektedir)
Kolesterol yükseklikleri (nadiren belirti vermektedir)

Gibi hastalıkların teşhisi ve birçok kısmının da tedavisi yapılabilir. Teşhis ve tedavi süreci için yandallarımızda ileri işlem yapılması gereken hastalara “Yeşil Alan” kaydı ile ilgili yandal yönlendirmesi yapılmaktadır. Polikliniğimize 182 den telefonla veya MHRS mobil uygulamadan randevu alan hastalara hizmet verilmektedir. 
Heyet polikliniğimizde silah ruhsatı, sağlık raporu, engelli  raporu gibi işlemlerde branşımızla ilgili hastalıkların varlık/yokluğu ve puanlaması yapılmaktadır.
Branşımızla ilgili poliklinik şartlarında tedavi edilemeyecek, ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar poliklinik ve acilden servisimize yatırılmaktadır. Dahiliye servisimizdeki hastalarımıza teşhis amaçlı hastanemiz bünyesindeki ileri tetkikler uygulanabilmekte ve yine hastanemiz bünyesinde yapılabilen tedavilerle şifa sağlanmaya çalışılmaktadır. Diğer branşlardan fikir,yardım,destek ve öneri alınması gereken durumlarda hasta diğer branşlara danışılabilmektedir. 
Servisteki tedaviye yanıt vermeyen ve durumu kötüleşen veya acilden tarafımıza danışılan ve yoğun bakım ihtiyacı gerektirdiğini düşündüğümüz hastaları uygun yatağımız olması halinde İç Hastalıkları yoğun bakım ünitesine, yoğun bakımımızda yer yok ancak hastane içinde diğer yoğun bakım ünitelerinde uygun yatak var ise uygun yatağa nakledip tedavilerine orada devam edebilmekteyiz. İç hastalıkları yoğun bakımımızda diyaliz(vücuttaki zehirli maddeleri ve fazla suyu uzaklaştırma yöntemi), invaziv olmayan mekanik ventilasyon(maske eşliğinde makine destekli solutma), entübasyon(akciğere tüp takılması yöntemi ile makine destekli solutma), trakeostomi (gırtlaktan delik açılarak makine destekli solutma), PEG açılması (mideye tüp takılması yoluyla belenme sağlanması), endoskopi (mideye hortum salınması yoluyla teşhis ve tedavi), kolonoskopi (kalın barsağa hortum salınması yoluyla teşhis ve tedavi), plazmaferez (vücuttaki kanın enfeksiyon maddelerinin makinede temizlenip temiz kanın tekrar vücuda verilmesi),  hemodiyafiltrasyon (diyalizin daha yavaş ve uzun süreli yapılan versiyonu) gibi tüm tam teşekküllü hastanelerin üçüncü basamak yoğun bakımlarında yapılan tedaviler uygulanabilmektedir.
Sağlıklı günler dileriz!