Kalite Yönetim Birimi
01 Şubat 2024


     
   
     
   
      

 
  
  Hem. Aysun Kır
Kalite Yönetim Direktörü
  Hem. Ahmet Turan Hem. Ayşe Tomakin
 Hem. Özge Eyüpoğlu 


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz bünyesinde kaliteli sağlık hizmeti sunumu sağlamak amacıyla sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için kalite yönetim birimi kurulmuştur.

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda devam eden  faaliyetlerimizden başlıcaları;  
• Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü, 
• Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi, 
• Gösterge yönetimi,
• Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
• İstenmeyen olay bildirim sisteminin takibi,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
• Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
• Eğitim faaliyetleri,
• Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,
• Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,
• İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri. 
• Sağlıkta kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanmasıKALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ  

sayfa altı.png