KBB
07 Şubat 2024TARİHÇE:

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 2016 yılı başlarından itibaren 3 öğretim üyesi ile hizmetlerine devam etmektedir. Prof. Dr. Kürşat Murat Özcan, Doç. Dr. Güven Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. HakanUlusoy, Dönem III ve Dönem V Tıp fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerini verirken aynı zamanda poliklinik ve ameliyat hizmetlerine devam etmektedirler. KBB Anabilim Dalı bünyesinde çok sayıda bilimsel araştırma projesi de yürütülmektedir.Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile KBB Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti verilmektedir. 

Hastanemiz 2008 yılında hizmet hastanesi olarak faaliyete geçmiş olup Aralık 2016 tarihinden itibaren Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.
 Kliniğimizde yoğun sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra akademik faaliyetlere de önem verilmekte. KBB branşı ile ilgili önemli yurt dışı ve yurt içi kongrelerde konferans, panelistlik, kurs eğiticiliği, sözlü sunum, poster sunumları kliniğimiz çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Çok sayıda bilimsel çalışma yapılmaktadır.
 

         KLİNİK HİZMETLER

Yataklı Servis:


KBB Kliniği, hastanemiz 6. katında 16 yataklı servisimizde hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 1 KBB servis sorumlusu uzman hekim, 1 sorumlu hemşire, 3 servis hemşiresi ve 3 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 icapçı uzman hekim, 1 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir. Serviste16 hasta yatağı (1 adet tek kişilik oda, 3 adet iki kişilik oda, 3 adet 3 kişilik oda), 1 adet pansuman ve muayene odası ve 1 adet doktor odası, 1 adet personel odası, 1 adet toplantı-konsey odası bulunmaktadır.Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2500’ dür. 

Poliklinikler:

KBB Kliniği poliklinikleri 1. kat D koridorunda bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 4 sorumlu uzman doktor tarafından verilmektedir. KBB polikliniklerinde her yıl yaklaşık olarak 70.000 hasta değerlendirilmektedir. Medikal tedavi veya cerrahi için yatırılan hastalardan yılda yaklaşık 2000 ameliyat gerçekleştirilmektedir.
 
Ameliyathaneler:

KBB kliniğine ait her gün 1 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Ameliyathanemizde bademcik, geniz eti ameliyatları, burun eğriliği ve burun estetiği ameliyatları, her türlü kulak ameliyatları ve baş boyun bölgesinin tüm kanser ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır. Kliniğimizde yıllık ortalama 1500 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler oluşturmaktadır.


Odyoloji Ünitesi

Hastanemiz giriş katında 2 odiometrist ile her gün hizmet veren odiometri ünitemizde saf ses odiometri, timpanometri, stapes refleksi gibi işitme testlerini gerçekleştirilirken aynı  zamanda yeni doğan işitme tarama testi olarak OAE ve tarama ABR tesleri de yapılmaktadır. Günde ortalama 40 hastaya test yapılıp sonuçları hem hastaya verilirken hem de hastane sistemine kayıt edilmektedir.

Horlama ve Uyku Bozuklukları Laboratuvarı

Sağlıklı bir yaşamın en önemli etkenlerinden biri uykudur. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi, Kronik uykusuzluk, Huzursuz bacak sendromu, Uyurgezerlik gibi birçok uyku bozukluğu mevcuttur. Uyku bozukluklarının çoğu yaşam kalitesinin ve sağlığın bozulmasına neden olurken, trafik ya da mesleki kazalara da yol açabilmektedir. Uykuda şiddetli horlama, horlama esnasında solunum durması, sabah yorgun uyanma, gün içinde halsizlik ve karşı konulamaz uyku eğilimi,  uyku bozukluklarının en sık belirtileri arasındadır. Uyku laboratuvarı, uyku bozukluğu yaşayan hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara kaydedildiği yerdir. Hasta hastanede özel bir odada kalır ve gece uykusundayken, “polisomnografi” denilen uyku testine tabi tutularak, uykusu kayıt altına alınır. Birçok hastanede bulunmayan uyku laboratuvarı hastanemizde kurulmuş olup 2018 Şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.            
  

sayfa altı.png