Beyin Ve Sinir Cerrahisi
07 Şubat 2024


BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

GENEL BİLGİLER:


Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji): Beyin, Omurilik ve Sinir Sistemini ilgilendiren hastalıkların cerrahi tedavilerinin yapıldığı tıp alanıdır.

Kliniğimizin Ana Amacı: Tıp ve Uzmanlık öğrencisi eğitiminde; dünya standartlarını yakalamak ve beyin, omurilik ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklara sahip olan hastalarda; erken tanı konulması ve mümkün olan en iyi cerrahi tedavinin uygulanması amaçlanmaktadır.

Kliniğimizde yapılan cerrahi tedaviler: Tümör cerrahisi, Spinal cerrahi, Travma cerrahisi, Pediatrik cerrahi, Periferik sinir cerrahisi ve İnfeksiyon cerrahisi yapılmaktadır.

TÜMÖR CERRAHİSİ (NÖROONKOLOJİ):
Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir kılıflarından kaynaklanan benign ve malign tümörlerin cerrahi tedavileri, mikrocerrahi yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Beyin (Serebral) tümörleri:Astrositom, Glioblastoma multiforme, Oligodendrogliom, Epandimom, Menengiom, Epidermoid tümör, Hemangioblastom ve diğer organlardan kaynaklanan kanserlerin beyine metastazları gibi tümörler.

Omurilik (spinal) tümörleri: Astrositoma, Epandimom, Menengiom ve diğer organlardan kaynaklanan kanserlerin omuriliğe metastazları gibi tümörler.

Periferik sinir kılıfı tümörleri:  Schwannom ve Nörofibrom gibi tümörler.

Omurga (vertebra) tümörleri:Plazmositom, Multipl myelom ve diğer organlardan kaynaklanan kanserlerin omurgaya metastazları gibi tümörler.

SPİNAL VE VERTEBRAL CERRAHİ 
Omurilik ve Omurganın benign ve malign tümörleri, Omurga kırıkları, Dejeneratif disk hastalıklarından Boyun fıtığı, Bel fıtığı ve Omurilik kanal daralmalarına ait ameliyatlar, Boyun ve Bel omurga kaymalarına ait ameliyatlar ve Omurga ve Omuriliğe ait infeksiyonların cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Servikal: Servikal disk hernisi, Servikal spondilotik miyelopati.

Lomber: Lomber disk hernisi, Lomber spondiloz, Lomber spondilolistezis.

Kraniovertebral bileşke anomalileri:Chiari Malformasyonu ve Sirengomiyeli.

Pediatrik doğumsal spinal anomaliler:Meningosel, Meningomiyelosel, Ayrık omurilik anomalileri (Diastometamiyeli) ve Gergin omurilik sendromu (Tethered kord sendromu).

TRAVMA CERRAHİSİ
Kaza ve düşmeler sonucu gelişen Kafatası, Beyin, Omurga ve Omurilik yaralanmalarının tedavileri yapılmaktadır.

Kafatası ve Beyin Yaralanmaları: Kafatası kırıkları (Lineer fraktür, Deplase fraktür), Travmatik Beyin hasarları (Kontüzyo serebri, Diffüz aksonal injury) ve Travmatik Beyin kanamaları (Epidural kanama, Subdural kanama ve İntraserebral kanama).

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları:Travmaya bağlı Omurga kırıkları (Vertebra fraktürleri), Omurga kaymaları (Spondilolistezis) ve Travmaya bağlı Omurilik yaralanmaları (Spinal epidural ve subdural hematom).  

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ
Bebek ve Çocukluk dönemine ait doğumsal veya sonradan gelişen beyin ve omurilik hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.

Pediatrik Kranial hastalıklar:Hidrosefali, Kraniosinositoz ve Ansefalosel gibi doğumsal anomaliler ve Çocukluk çağında görülen Beyin tümörleri.

Pediatrik Spinal hastalıklar:Meningosel, Meningomiyelosel, Ayrık omurilik anomalileri (Diastometamiyeli) ve Gergin omurilik sendromu (Tethered kord sendromu) gibi doğumsal anomaliler ve Çocukluk çağında görülen Omurilik tümörleri.

Periferik sinir cerrahisi:Travmatik sinir kesileri, Periferik sinir tuzaklanmaları ve Periferik sinir tümörlerinin cerrahi tedavileri yapılmaktadır.


Karpal tunel sendromu
(El bileği düzeyinde median sinir tuzaklanması).

Kubital tunel sendromu(Dirsek düzeyinde Ulnar sinir tuzaklanması).

İNFEKSİYON CERRAHİSİ
Beyin absesi:Spontan veya travma sonrası beyine ulaşan mikroorganizmaların sebep olduğu Subdural ampiyem ve İntraserebral abse.

Spinal abse:Spontan, travma sonrası veya spinal cerrahiler sonrası dönemde  vertebra ve omuriliğe ulaşan mikroorganizmaların sebep olduğu spinal abse.

TARİHÇE:

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Nisan 2013 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Erhan Arslan tarafından kuruldu ve 2013 yılından itibaren Eğitim ve Öğretim hizmeti verilmeye başlandı. Ağustos 2015 tarihinden itibaren Yrd. Doç. Dr. Erhan Arslan, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ayrıldı.

Mart 2017 - Nisan 2017 tarihleri arasında, Davetli Öğretim Üyesi olarak Uzm. Dr. Feyzi Birol SARICA tarafından, Tıp Fakültesi öğrencilerine, Eğitim ve Öğretim verilmeye başlandı. Mayıs 2017 tarihinden itibaren ise, Yrd. Doç. Dr. Feyzi Birol Sarıca, Giresun Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalına atandı ve bu tarihten itibaren, Dönem 5 Tıp fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik eğitimleri verilmeye devam edilmektedir. Aynı zamanda poliklinik ve ameliyat hizmetlerine de devam edilmektedir.

Kliniğimizde Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine; toplam 3 hafta boyunca, 56 saat teorik ders ve 42 saat uygulamalı - pratik ders verilmektedir. Teorik ders olarak; Nöroanatomi, Nöroradyoloji, Nöropatoloji, Kafa travmaları, Omurga ve Omurilik travmaları, Kafa içi basınç artışı sendrromu, Beyin ödemi, Beyin herniasyonları, Servikal, Torakal ve Lomber disk hastalıkları, Periferik sinir tuzaklanma sendromları, Hidrosefali, Açık ve kapalı orta hat kapanma defektleri, İntrakranial tümörler, Omurga ve omurilik tümörleri, Periferik sinir kılıfı tümörleri, Hipofiz tümörleri, Kranioservikal bileşke anomalileri, Chiari malformasyonu, Sirengomiyeli, Merkezi sinir sistemi bulaşıcı hastalıkları, Subaraknoid kanamalar, Serebral anevrizmalar, Serebral arteriovenöz malformasyonlar, Tıkayıcı beyin damar hastalıkları ve Kranial sinir bası sendromları konuları anlatılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi için tanımlanmış uygulamalı – pratik ders saatinde ise; öğrencilerin ameliyatları izlemelerine, polikliniklerde ve serviste yatan hastalarda nörolojik muayene yapmalarına ve acil konsültasyonlara gözlemci olarak katılımlarına olanak sağlanmaktadır. 

Kliniğimizde Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri ise; talepleri halinde, seçmeli klinik stajlarını, kliniğimizde yapabilmekte olup Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık süreci hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmektedirler.

Ocak 2017 tarihinden itibaren, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Giresun Devlet Hastanesi arasında, ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile, Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Kliniği olarakta sağlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.  Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği bünyesinde; 2 Öğretim Üyesi ve 3 Uzman Doktor bulunmaktadır. Bölümümüzde klinik ve acil servis hizmetleri 24 saat süreyle; düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Tıbben acil olan tüm cerrahi girişimler; gece ve gündüz, 24 saat süreyle yapılabilmektedir.

Kliniğimizde yatarak tedavi gören tüm hastalar; ameliyat öncesi dönemde ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Hastaların olası sistemik hastalıkları tespit edildiğinde ise; ilgili uzmanlık alanlarına danışılarak, hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası dönemde gelişebilecek tüm komplikasyonlar giderilmeye çalışılır. Ayrıca ameliyat öncesi dönemde; hastaların kendisine ve yakınlarına, hastalığın tipi, olası seyri, tedavi seçenekleri, tedaviden beklentiler ve tedavi sırasında veya sonrasında gelişebilecek tüm komplikasyonlarla ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilir. Kliniğimizde tedavi öncesi dönemde; hastanın klinik tablosuna bağlı olarak; hastadan veya ailesinden tedavi yöntemini kabul ettiklerini gösterir sözlü ve yazılı olarak izin istenmektedir.

Kliniğimizde yoğun sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra akademik faaliyetlere de önem verilmektedir.


KLİNİK HİZMETLER:

Yataklı Servis:

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, hastanemiz 3. katında 36 yataklı servisimizde hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi servis sorumlusu Uzman Doktor, 1 sorumlu hemşire, 6 servis hemşiresi ve 3 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri; 1 icapçı Uzman Doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir. Serviste 36 hasta yatağı (2 adet tek kişilik oda, 7 adet iki kişilik oda, 6 adet 3 kişilik oda), 1 adet lokal pansuman odası, 2 adet intörn doktor odası, 1 adet sağlık memuru odası, 1 adet personel odası ve 1 adet supervisör odası bulunmaktadır. Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 1500’ dür. 

Poliklinikler:

Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik hizmetleri; gün içinde en az 5 sorumlu Uzman Doktor tarafından, hafta içi her gün 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinikleri; 1. kat C koridorunda ve Zemin kat B koridorunda bulunmaktadırlar. Muayene ve kontrol randevuları; mesai saatleri içinde, Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi hattından veya Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik sekreterliğine bizzat başvurarak alınabilir. Beyin ve Sinir Cerrahisi polikliniklerinde; her yıl yaklaşık olarak 37.000 hasta değerlendirilmektedir. Medikal tedavi veya cerrahi için yatırılan hastalardan yılda yaklaşık 2000 ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Ameliyathaneler:

Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğine ait her gün 1 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Kliniğimize ait 1 adet cerrahi mikroskop bulunmakta olup mikrocerrahi ameliyatları başarı ile yapılabilmektedir. Beyin ve Omurilik benign ve malign tümörleri, Kranioservikal bileşke anomalileri, Chiari malformasyonu, Hidrosefali, Servikal ve Lomber vertebra fraktürleri, Servikal ve Lomber disk hernileri, Spinal dar kanal, Spinal spondilolistezis ve Periferik sinir yaralanmaları ve tuzaklanma ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır. Kliniğimizde yıllık ortalama 2000 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler oluşturmaktadır.

sayfa altı.png