Kliniklerimiz
10 Eylül 2021


 •  Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon •  Nefroloji Servisi
 •  Gastroentereloji Servisi
 •  Psikiyatri Servisi
 •  Plastik Cerrahi - Yanık Servisi
 •  Ortopedi Servisi
 •  Nöroloji Servisi
 •  Kardiyoloji Servisi
 •  Kalp damar Cerrahi Servisi
 •  İntaniye Servisi
 •  Göğüs Hastalıkları Servisi
 •  Göz Servisi
 •  Göğüs Cerrahi Servisi
 •  Genel Cerrahi Servisi
 
 •  Dahiliye Servisi
 • Beyin Cerrahi Servisi
 •  Cildiye Servisi
 •  Romatoloji Servisi
 
 •  Endokrinoloji Servisi