Evde Sağlık Hizmetleri
14 Nisan 2023

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

Evde Sağlık  Hizmetleri; Evde sağlık hizmetleri yatağa bağımlı hastalar veya yaşlılık,   çeşitli kronik ya da malign hastalıklar nedeniyle sağlık kuruluşuna erişimde güçlükler yaşayan hastalara  kendi ev ortamında muayene, tetkik, tedavi, rehabilitasyon  ve danışmanlık hizmetlerinin profesyonel bir sağlık ekibi tarafından verilmesidir.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ
Muayene,
Pansuman yapılması,
Beslenme eğitimi
İdrar sondası takılması veya değiştirilmesi,
Tetkik için numune alınması,
İlaç raporlarının çıkarılması,
Bez ve yatak raporlarının çıkarılması,


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU KOŞULLARI

Yatağa bağımlı hastalar (Alzheimer, Demans ve Felç gibi..)
Nöromüsküler sistem hastaları
KOAH
Obez hastalar
Terminal dönem palyatif bakım hastaları
İleri derecedeki kas hastaları
Travma ,kaza vb.nedenlerle yatağa  bağımlı olan hastalar.

Evdesaglıkz-1.jpg

“ Evde Sağlık Hizmetleri “ tarafından takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanması amacıyla hizmet veren ekiplerimiz Acil Sağlık Hizmeti vermemektedir. Mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle hizmet sunmaktadır. Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 il ambulans servisini arayınız. Ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvurunuz.

  • evde bak (11) kopya.jpg
  • evde bak (9) kopya.jpg
  • evde bak (7) kopya.jpg
  • evde bak (5) kopya.jpg
  • evde bak (4) kopya.jpg
  • evde bak (3) kopya.jpg
  • evde bak (2) kopya.jpg
  • evde bak (1) kopya.jpg