Üroloji
08 Aralık 2021


TARİHÇE:

    Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2009 yılında Prof. Dr. Orhan YALÇIN tarafından kuruldu ve 2014 yılından itibaren Anabilim Dalı’mızda uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile Üroloji Eğitim Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti vermektedir. 

Hastanemiz 2008 yılında hizmet hastanesi olarak faaliyete geçmiş olup Aralık 2016 tarihinden itibaren Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Üroloji Kliniği bünyesinde 3 öğretim üyesi, 3 uzman doktor, 2 asistan doktor, 1 sorumlu hemşire, 6 servis hemşiresi, 7 yardımcı personel bulunmaktadır. Kliniğimizde rutin öğrenci eğitimi yanında hafta içi her gün sabah hasta konseyleri ve Cuma günleri seminer ve literatür saatleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde yoğun sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra kuruluşundan bu yana aktif bir bilimsel çalışma ortamının sağlanmasına ayrıca önem verilmektedir. 2013-2017 yılları arasında kliniğimiz öğretim üyeri tarafından toplam 28 yurtdışı yayın, 14 yurt-içi yayın yapılmış, 6 bilimsel kitap bölümü yazılmıştır.KLİNİK HİZMETLER:

Yataklı Servis:

Üroloji Kliniği, hastanemiz 1. katında 20 yataklı servisimizde hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 asistan, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir. Serviste 20 hasta yatağı (1 adet tek kişilik oda, 5 adet iki kişilik oda, 3 adet 3 kişilik oda), 1 adet ürodinami ve ultrason odası, 1 adet biyopsi ve işlem odası, 1 adet pansuman odası, 1 adet personel odası, 1 adet  Uzman Doktor odası ve 1 adet Asistan Doktor odası ve toplantı-konsey odası bulunmaktadır.

Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2500’ dür. 

Poliklinikler:

Üroloji Kliniği poliklinikleri 1. kat A ve B koridorlarında bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 2 sorumlu uzman doktor ve 1 asistan doktor tarafından verilmektedir. 

Üroloji polikliniklerinde her yıl yaklaşık olarak 40.000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:

Üroloji kliniğine ait her gün 1 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Ameliyathanede laparoskopik tüm sürrenal, böbrek ve üreter ameliyatları, Üroonkoloji (Böbrek, mesane, prostat ve testis kanser ameliyatları), Üriner sistem taş hastalığı (Laparoskopi, PNL ve URS) Androloji (Prostat ameliyatları, erkek cinsel fonksiyon bozuklukları ameliyatları, varikosel), Çocuk ürolojisi (Hipospadias, inmemiş testis, endoskopik taş cerrahileri, üreteropelvik darlık, vezikoüreteral reflü, sünnet vb.), Kadın ürolojisi (İnkontinans, sistosel vb.), Endoüroloji (Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar) işlemleri başarı ile uygulanmaktadır.

Kliniğimizde yıllık ortalama 1500 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler oluşturmaktadır.

Ürodinami Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ürodinami ünitemizde bulunan ürodinami cihazı ile basınç-akım çalışması, sistometri-EMG ve üroflowmetri gibi ürodinamik çalışmalar yapılmaktadır. 

 Ultrasonografi Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ultrasonografi cihazı ile transrektal ve abdominal üriner sistem ultrasonu ile prostat biyopsi ve nefrostomi katateri takılması gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ayrıca tomografi eşliğinde böbrek girişimleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. 
Her yıl bu ünitede 300’e yakın prostat biyopsi işlemi yapılmakta ve 100 e yakın nefrostomi katateri takılmaktadır.

ESWL ünitesi

ESWL (taş kırma) ünitesi 2 eğitimli personelimiz tarafından 2004 yılından beri hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde günde 3-4 hastaya ESWL işlemi yapılmaktadır. 

ASİSTAN (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ) EĞİTİM SÜRECİ

Asistanlarımız Eylül ve Nisan dönemlerinde yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavları ile alınırlar ve eğitim süreleri 5 yıldır.
Zorunlu rotasyonlar  3 ay Genel Cerrahi, 1 ay Anestezi, 1 ay Radyoloji, 1 ay Nefroloji dir.
Nöbetler ilk sene ayda 10 nöbet ile başlar, sonraki dönemde azalarak devam eder.
Asistan eğitim programı: Asistanlarımız haftada 3 saat seminer ve makale saatleri, her gün yapılan hasta başı klinik vizitleri, hasta konseyleri, pratik uygulamalara katılırlar. Ayrıca asistanlarımız ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde hem bilgi ve becerilerini günceller, hem de sunu becerilerini arttırırlar. 
Kliniğin kendine özgü özellikleri: Cerrahi bir klinik olmanın getirdiği hasta ve iş yoğunluğu çalışanlar açısından klinikte zorluk olarak görülebilir. Ancak her türden hastalıklarla karşılaşma, ürolojide uygulanan tüm cerrahi müdahaleleri öğrenme, akademik çalışma yapabilme imkanlarının olması ve klinikteki sevgi ve saygı içinde yürüyen çalışma ortamı önemli artılar olarak sayılabilir.

  • 02.jpg
  • 01 kopya.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg