Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
19 Temmuz 2023


TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik  sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

 

Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir?

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunları ile ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan sağlık personelidir.

 

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ NEDİR?

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarını yürütmek üzere, bünyesinde sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı ve hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların yürütüldüğü hastane bünyesindeki birimdir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi kimlere hizmet verir?

 • Kimsesiz bakıma muhtaç hastalar
 • Engelli hastalar
 • Yaşlı hastalar
 • Yoksul hastalar
 • Sağlık güvencesi olmayan hastalar
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar
 • İhmal ve istismar mağduru şüpheli çocuk
 • Sığınmacı, mülteci, yabancı uyruklu hastalar
 • İnsan ticareti mağduru hastalar
 • İl dışından gelen hastalar
 • Gazi, dul, yetim ve şehit yakını hastalar
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar
 • Kronik bakım hastası

sayfa altı.png