Yoğun Bakım Ünitelerimiz
01 Mayıs 2022


Yoğun Bakım Üniteleri.


Yoğun bakım ünitesi, vital fonksiyonları bozulmuş ve yaşamsal risk taşıyan kritik hastaların kesintisiz 24 saat bakımlarının yapıldığı, yaşamsal desteğin verildiği ve ileri teknoloji ile donatılmış alanlardır.

Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış ve tek tek odalardan oluşan, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür. 
24 saat uzman hekim ve hemşire kadrosu ile hizmet veren yoğun bakım ünitelerimizde,hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren monitörler, gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler,hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon ve plazmaferez, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler, beslenme için tıbbi cihaz alt yapısı ile hizmete hazır bulunmakta olup multidisipliner yaklaşımla takip ve tedaviler sürdürülmektedir.
Hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.
Yoğun Bakım Üniteimizde  eğitimli ve tecrübeli bir ekip bulunmaktadır. Bu profesyonel ekibin amacı kritik hastaların iyileşmesini sağlamaktır
Yoğun Bakım Üniteilerimizde sepsis, şok, çoklu organ yetmezliği, kronik akciğer hastalıklarına bağlı (KOAH) solunum yetmezliği, ağır zatürre (pnömoni) ve akciğer damarlarında pıhtılaşma (pulmoner tromboemboli), kalp krizi komplikasyonları, kalpte ritim problemleri, ani kalp ve solunum durması, sindirim sistemi kanamaları ve tıkanmaları, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, beyin-sinir hastalıkları (Myastenia Gravis, Guillian Barre vb.) , koma, beyin kanamaları felçler , ağır ilaç-madde zehirlenmeleri, travma hastaları (kafa travması, ciddi kırıklar, vücut travmaları vs.) , ciddi yaralanmalar ve ameliyat sonrası kritik hasta takibi yapılmaktadır.

Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi 1, 3. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 12 yataktan oluşmaktadır. 2 adet izolasyon odası bulunmaktadır.

Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi 2, 3. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 12 yataktan oluşmaktadır. 2 adet izolasyon odası bulunmaktadır.

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi; 3. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 12 yataktan oluşmaktadır. 2 adet izolasyon odası bulunmaktadır.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi; 3. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 10 yataktan oluşmaktadır.2 adet izolasyon odası bulunmaktadır.
1)Aorta koroner bypass (cabg)
2)Kapak onarımı ve replasman ameliyatları
3)Ascenden ve arkus aorta cerrahisi
4)Periferik arter hastalıkları
5)Derin ven trombozu
6)Hayatı tehdit eden delici kesici ve ateşli alet ve silah yaralanmaları
7)Perikardiyal tamponat
8)Sternum instabilitesi
9)Carotis arter cerrahisi
10)Periferik arter embolektomi vb hastalıkların takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi; 2. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 10 yataktan oluşmaktadır.
Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kalp krizi geçiren, kalp krizi geçirme tehdidi altında olan kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan ritim sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren ritim düzensizliği olan hastalar yattığı gibi, var olan kalp dışı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve bu tedavileri sırasında kardiyak açıdan yakından takip edilmesi gereken hastalarda yatmaktadır.
Koroner Yoğun Bakım ünitemizde her türlü Kardiyak Acil Müdahaleler yapılmaktadır.
Trombolitik tedavi (Pıhtı eritici tedavi)
Koroner anjiyografi
Stent uygulamaları
Balon anjiyoplasti
Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları
Unstabil anjia pektoristedavisi
Miyokard enfarktüsü takip ve tedavisi
Kalp yetmezlikleri takip ve tedavisi
Ritim bozuklukları takip ve tedavisi
Sağ/Sol Kalp kataterizasyonu         vb hastalıkların takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi; 2. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 12 yataktan oluşmaktadır. 2 adet izolasyon odası bulunmaktadır.

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi; 2. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup 10 yataktan oluşmaktadır. 2 adet izolasyon odası bulunmaktadır.YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ZİYARET SAATLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ADI

BİLGİLENDİRME

KAMERA

REANİMASYON 1

13:30 – 14:00

13:00 -13:30

REANİMASYON 2

13:30 -14:00

14:00 -14:30

KORONER YBÜ

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

KALP DAMAR CERRAHİ YBÜ

ÜNİTE İLE KOORDİNASYON SAĞLAYINIZ.

15:00 – 15:30

CERRAHİ YBÜ

ÜNİTE İLE KOORDİNASYON SAĞLAYINIZ.

10:30 – 11:00

DAHİLİYE YBÜ

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

NÖROLOJİ YBÜ

ÜNİTE İLE KOORDİNASYON SAĞLAYINIZ.

11:00 – 11:30

Kamera gösterimi ünitenin acil müdahale ve hastanın uygunluk durumuna göre yapılacaktır.


 • YOĞUN1 kopya.jpg
 • 04.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 06.jpg
 • 05.jpg
 • 08.jpg
 • 01 kopya.jpg
 • 09 kopya.jpg
 • d02.jpg
 • d03.jpg
 • d01 kopya.jpg
 • c05.jpg
 • c04.jpg
 • c02.jpg
 • c07.jpg
 • c03.jpg
 • c01 kopya.jpg
 • c06.jpg
 • r05.jpg
 • r02 kopya.jpg
 • r03.jpg
 • r04.jpg
 • r06.jpg
 • r12.jpg
 • r11.jpg
 • r10.jpg
 • r09.jpg
 • r08.jpg
 • r07.jpg
 • r01 kopya.jpg
 • k04.jpg
 • k02 kopya.jpg
 • k05.jpg
 • k03.jpg
 • k01 kopya.jpg
 • kvc04.jpg
 • kvc05.jpg
 • kvc03.jpg
 • kvc01 kopya.jpg
 • kvc06.jpg
 • kvc02.jpg
 
sayfa altı.png