Nükleer Tıp
08 Aralık 2021

Nükleer Tıp:

       Nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Tanı amacıyla görüntülemelerde kullanılan radyoaktif maddeler düşük dozlarda olup; kısa yarı ömürlü ve düşük enerjilidir. Hastaların yaşına ve kilosuna göre özel cihazlarda ölçüldükten sonra uygulanmaktadır. Girişimsel işlem gereksinimi olmadan, ağrısız basit bir damar içi enjeksiyonla vücudun önemli organlarının fonksiyonları ve hastalıkları ile ilgili önemli bilgiler elde edilir. Nükleer tıp görüntülemelerinde hastaların maruz kaldığı radyasyon  düzeyi genellikle oldukça düşük düzeylerdedir. Karşılaştırılma yapılacak olursa yaklaşık olarak bir veya birkaç röntgen filmi düzeyinde denilebilir. Bu düşük dozlardaki radyoaktivite insanlarda radyasyona bağlı herhangi bir zarar oluşturmamaktadır. Bununla birlikte gebelik döneminde  fetusun radyasyon da dahil olmak üzere birçok etkene karşı oldukça hassas olması nedeniyle nükleer tıp tetkik ve tedavileri gebelerde ve gebelik şüphesi olanlarda kullanılmamaktadır. Emziren annelerin ise Teknesyum 99m Perteknetat ile yapılan görüntülemelerden sonra 12 saat boyunca emzirmeye ara vermesi istenir. Görüntüleme amacıyla damar yoluyla verilen radyoaktif maddenin tamamı pratik olarak 24 saatte vücuttan temizlenir. Bu nedenle 24 saat boyunca hastanın kalabalık ortamlarda bulunmaması, özellikle çocuk ve gebelerden uzak mesafede durması önerilir.

Nükleer Tıp Kliniğimizde Yapılan Tetkikler:


1.Tiroid sintigrafisi
2.Paratiroid sintigrafisi(Dual faz, Dual Radyoizotop Substraction)
3.Renal kortikal sintigrafi(DMSA)
4.Dinamik böbrek sintigrafisi(MAG3,DTPA)
5.Radyonüklid sistografi(VUR Sintigrafisi)
6.Kemik sintigrafisi(3 fazlı,tüm vücut,SPECT)
7.Miyokard Perfüzyon sintigrafisi (Tc99m-MIBI ile Eforlu,Adenozinli,Dobutaminli):
8.Akciğer Perfüzyon sintigrafisi
9.Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi
10.Tükrük bezi sintigrafisi
11.Mide boşalım zamanı sintigrafisi
12.Gastroözefageal reflü sintigrafisi
13.Meckel divertikülü sintigrafisi
14.Testis sintigrafisi
15.Dakriosintigrafi
16.Lenfosintigrafi
 

  • 17.jpg

sayfa altı.png