Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları Etkinliği
15 Mayıs 2024

Hastanemize bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde danışanlarımızın düzenlendiği etkinlik Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi konferans salonunda bir tören ile sergilendi.  Törene Hastanemizin ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi yöneticilerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Muhammet Bulut, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Köksal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek katıldı.

Törende ilk Olarak Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin faaliyetleri tanıtıldı. Sonrasında danışanlarımızdan oluşan koro şarkılar seslendirdi. Yine danışanlarımızın oluşturduğu tiyatro topluluğu tiyatro gösterisi yaptı. Son olarak danışanların folklor ekibi folklor gösterisi sundu. TRSM de el sanatları kursunda danışanların yaptığı el sanatları konferans salonunda sergilendi.

İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Muhammet Bulut emeği geçen herkese teşekkür etti.

TRSM’ de toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan (psikotik bozukluklar, bipolar bozukluklar) bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye ve yaşama katılım ve uyumlarını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bireylerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, toplumsal ve bireyin kendinden kaynaklı damgalanma sürecinin engellenmesi, işlevselliğinin artırılması, toplum içinde yer alarak sosyal kapasitesinin artırılması, iş-uğraş etkinlikleri ile temel becerilerinin artırılması, özbakım yeterliliklerinin geliştirilmesi, mümkün ise çalışma imkanının sağlanması ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması, izlenmesi ve ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmesi şeklindedir.

Merkezimizde her hasta için TRSM ekibinden bir kişi danışman olarak görevlendirilmekte ve  hasta özelinde bakım planı hazırlanarak takipleri yapılmaktadır. Hastanın tedaviye uyumu, iç görü düzeyi, yaşam şartları, beslenme ve uyku alışkanlıkları, öz bakım becerileri, sosyal işlevselliği danışmanı ve TRSM sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir. Bu konularda ihtiyaçları tespit edildikten sonra rehabilitasyon hedefleri geliştirilir.

Psikoeğitim, Aile Eğitimi,  Ruhsal-Toplumsal Beceri Eğitimi, Etkileşimli grup terapileri, Spor Faaliyetleri, Gezici Ekip Hizmeti, Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Sosyal Etkinlikler, Toplumsal Bilinçlendirme ve TRSM Tanıtım Faaliyetler birimimizde yürütülen faaliyetlerimizdendir. 

Bu güne kadar 30 u aşkın danışanımız Engelli KPSS (e-KPSS) ile meslek edinerek, aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaya başlamış olup, birçok danışanımız da çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadır. Halen aktif olarak merkezimizde takip edilen danışanlarımızdan da 15 i son e-KPSS sınavına girmiştir. Halen TRSM bünyemizde 947 danışanımız kayıtlı olarak yer almaktadır.


 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Toplum Ruh Sağlığı