Ayaktan Arındırma Polikliniği
29 Nisan 2024

Alkol ve madde kullanım bozuklukları ile birlikte teknolojinin gelişmesi ile giderek artış gösteren ve çeşitlenen davranışsal bağımlılıklara (sosyal medya, kumar, online oyun, alışveriş, telefon, internet vb.) yönelik ayaktan tedavi planlamalarının yapılmasına dönük, ayaktan arındırma polikliniği hastanemiz bünyesinde açılmıştır.  Diğer polikliniklerimizden ayrılmış olan polikliniğimizde 1 psikiyatri uzmanı, 1 psikolog, 1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Arındırma polikiniğinde ayaktan arındırma tedavisi, sürdürüm ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürüm ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hastalar ve ailelerine yönelik psikoeğitimsel, bireysel ve grup müdahaleleri yapılması planlanmıştır. Gerekli durumlarda idrar madde ve kan alkol değerlendirmeleri, biyokimyasal değerlendirmeler, alkol ve madde kullanımının oluşturabileceği tıbbi hastalıklara yönelik (karaciğer yetmezliği, kalp-damar hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar vb.) konsültasyon hizmetleri ve psikoeğitimsel müdahaleler ile psikometrik incelemeler yapılmaktadır. Gerekli durumlarda (ağır yoksunluk belirtileri, sosyal destek yetersizliği vb.) psikiyatri servisinde yatarak tedavi hizmeti uygulanabilecek ve sonrasında arındırma polikliniği takipleri sürdürülecektir. Hastanemizde bupranorfin değerlendirmesi yapılamamakta, ilaç takibi ile yazılabilen bupranorfin (suboksane) idame tedavisine yönelik tedavi süreci yapılamamaktadır. İhtiyaç halinde ve tedavi ekibinin değerlendirmesi ile, uygun görülen hastalar AMATEM tedavi birimlerine yönlendirilecektir. 

Bağımlılık kronik ve tekrarlayıcı doğası gereği, uzun süreli takip gerektiren bir süreçtir. Amacımız bağımlılık sürecinde değerlendirdiğimiz hastalarımıza sıkıntı yaşadıkları anda başvurarak destek alabilecekleri, yargılayıcı olmayan, tedavi motivasyonunu artıran, sadece hastalara yönelik kalmayıp, aile psikoeğitimleri ve destekleyici uygulamalarının da sağlandığı bir takip ve tedavi ortamı sağlamaktır. Ayrıca koruyucu müdahalelere dönük toplumsal bilgi düzeyi, damgalama ve destekleyici faaliyetlerin uygulanabilmesi konusunda da çalışmalar devam etmektedir.   

  • Arındırma Polikliniği