Psikiyatri Servisimiz Hizmete Başladı
17 Nisan 2024

Hastanemiz psikiyatri kliniği 2023 yılında planlanarak, tüm aşamaları hastanemiz yönetimi ve psikiyatri hekimleri ile oluşturulmuş; Sağlık Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı desteği ile 1 Mart 2024 tarihinde açılmıştır. Kliniğimiz yataklı servis hizmetleri 6. katta yer alır; kilitli kapısı ve güvenlik görevlisi varlığı ile yarı kapalı psikiyatri kliniği özelliklerine sahiptir.  Servis ikişer kişilik 4 hasta odası, 1 tesbit ve tecrit odası, 1 görüşme odası, 1 hemşire odası, 1 tedavi odası, 1 yemek ve etkinlik alanı ile sigara alanından oluşmaktadır. Kliniğimizde 4 doktor öğretim üyesi ve iki uzman doktor, 1 psikolog, 5 hemşire, 3 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik personeli görev yapmaktadır. Ortak alanlarda güvenlik kameraları mevcut olup, 24 saat güvenlik görevlisi serviste bulunmaktadır. Etkinlik alanında birlikte yemek yeme, çay içme ve televizyon izleme sağlanmaktadır.

Kliniğimize poliklinik görüşmesi sonrasında yatışının uygun olacağı ve servisimizde takip edilmesi mümkün olan hastalar ile acil serviste değerlendirilen ve yatışına karar verilen, ancak kapalı psikiyatri servis yatışı gerekmeyen her türlü hastaya hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Kliniğimizde duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar, ayırıcı tanıya dönük uygulamalar, gerekli ve uygun koşullarda adli psikiyatri hastalarına yönelik uygulamalar yapılmakta; ayrıca bir eğitim hastanesi olan hastanemiz bünyesinde tıp öğrencilerimiz ve asistanlara dönük eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Hastaların ihtiyacına göre beyin görüntüleme, EEG, biyokimyasal ve psikometrik testlerinin değerlendirilmesi, konsültasyon hizmetlerinin sağlanması, yataklı takip ve tedavi düzenlemesi sonrası ayaktan tedavi planlarının oluşturulması yapılmaktadır.

Kliniğimizde görev yapan psikolog ile bireysel psikoterapi, grup görüşmeleri, günaydın toplantıları yapılmakta; taburculuk sonrasında da görüşmeyi yapan psikolog ile  bireysel terapi hizmetlerine devam edilmesi sağlanmaktadır. İlerleyen süreçte grup terapisi uygulamalarına başlanması planlanmaktadır.

Birimimizde yataklı tedavi gören hastalarımıza yönelik ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya, müzik ve spor faaliyetleri gibi farklı iş-uğraş terapisi uygulamalarının, bu alanlarda deneyimli usta öğreticiler tarafından uygulanması planlanmakta buna dönük planlamalar sürmektedir. Hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına ve sosyal hayata katılmalarına yönelik destekleyici, eğitsel ve sosyal beceriler kazanmaları için de destekleyici görüşmeler ve psikoeğitimler uygulanmaktadır. Ayrıca hem hastalar hem de hasta yakınlarına dönük psikoeğitimsel faaliyetlerin uygulanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 Halk arasında ‘şok tedavisiolarak adlandırılan Elektrokonvulsif Tedavi’  yöntemini uygulamak için, hastanemiz bünyesinde 1 EKT cihazımız mevcuttur. EKT ağır depresif bozukluk, psikotik ajitasyon, katatoni, ciddi intihar düşünceleri ve yeme-içme reddi gibi acil ve hızlı tedavi etkinliği gerektiren durumlarda uygulanan ve oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Ayrıca oral ilaç tedavisinin uygulanmasının uygun olmayabileceği gebelik ve yaşlılık gibi yaşam dönemlerinde de ihtiyaca göre uygulanabilmektedir. Psikiyatri servisi kurulunda 3 psikiyatri hekimi tarafından değerlendirilerek, EKT ihtiyacı olduğuna karar verilen hastalara uygulanması planlanmaktadır. EKT işlemi lokal cerrahi uygulama alanında, anestezi uzmanı, psikiyatri hekimi ve hemşiresi eşliğinde uygulanacak, sonrasında hasta izlemi psikiyatri servisi yakın izlem odasında yapılacaktır. 

  • Psikiyatri servisi
  • Psikiyatri Servisi
  • Psikiyatri servisi