Aile Hekimliği
08 Aralık 2021


Anabilim Dalı Tarihçesi

Giresun üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim dalı 13.12.2018 yılında Dr.Öğretim Üyesi Arzu Ayraler tarafından kurulmuştur. TUKMOS  tarafından verilen yetki ile  11 tam zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık (AHU) öğrencisi ve Sahada Aile Hekimliği yapmakta iken  TUS sınavı ile Üniversitemizden uzmanlık  eğitimi almakta olan  8 yarı zamanlı (SAHU)  öğrencimiz olmak üzere 19 Asistanımız bulunmaktadır. 

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı

Aile Hekimliği anabilim dalı olarak temel amaçlarımız; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde; ırk, cinsiyet, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve iyileştirmeye  yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş  Aile hekimi uzmanları yetiştirmektir. Toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak, diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmaktır.
 
Tıp fakültesi  3 ve 6. sınıf öğrencilerine klinik ve uygulamalı dersler vererek birinci basamak sağlık hizmet sunumu yaklaşımını kazandırmak, Aile hekimliği birinci basamak uyum eğitimlerini tamamlamış nitelikli iyi hekimler yetiştirilmesine katkı sağlamak. Öğrencilerin, tıp fakültesinden aile hekimliğine  hazır bir şekilde mezun olmalarını  sağlamak. Birinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak olan üst düzeyde bilgi birikimine sahip aile hekimliği uzmanları yetiştirmek. Yaptığımız  bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak. Kanıta dayalı ve kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ile  sahadaki aile hekimlerin gelişimine katkı sağlamak.

2020 yılı Mart ayından beri süregelen Covid-19 salgını ile mücadelede  Aile hekimliği kliniği olarak Hastanemizde Covid-19  servis sorumluluğu , Covid yoğun bakım gece ve gündüz nöbet sorumluluğu , Covid-19 Aşı polikliniği , Covid-19  poliklinik hizmetleri ve Post Covid Takip Merkezimiz ile Her alanda Covid -19 ile mücadele etmekteyiz. 

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri

Mezuniyet sonrası 2021-20022 eğitimimiz TUMOS çekirdek müfredata uygun olarak hazırlanmıştır ve fakültemizin web sayfasında  yayımlanmıştır. Çarşamba günleri düzenli olarak yapılan mezuniyet sonrası eğitim programımız 4 koridordan oluşmaktadır. 1.koridor Akut hastalık yönetimi, 2.koridor Kronik hastalıklar takibi, 3. Koridor Bilimsel çalışmalar ve istatistik, 4. Koridor Koruyucu sağlık hizmetleri sunumu ile asistan eğitim programımız multidisipliner ve eksiksiz olarak yürütülmektedir. Eğitim programımız içinde Temel istatistik kursu planlanmıştır. Tıp Fakültemiz dönem 3 öğrencilerimize temel eğitim ve dönem 6 intörn öğrencilerimize saha rotasyonlu uygulamalı eğitimlerimiz devam etmektedir. 

Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar 
Her hafta Çarşamba günü Eğitim toplantısı düzenlenmektedir.
Ayrıca Uluslararası ve Ulusal seminer programlarına katılmaktayız.

sayfa altı.png