Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017


    
Dr. Hamit ÖZTÜRK
KYB Sorumlu Başhekim Yardımcısı
   
   
   
    
Tıb. Tek. Aynur ÇALIŞ
Kalite Yönetim Direktörü 
   
   
   
 

Hem. Nuray TALİ
 
Tıb. Tek Resmiye MEMİŞ 
  
Sek. Süleyman F. MENEVŞE
 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla 2003 yılında başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir.Kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalarımız sonucunda 12.05.2005 tarihinde TSE ISO EN 9001: 2000 belgesi ile TSE tarafından belgelenerek 2010 yılına kadar çalışmalarımızı başarıyla yürüttük.
Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda devam eden  faaliyetlerimizden başlıcaları;  

• Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü, 
• Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi, 
• Gösterge yönetimi,
• Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
• Güvenlik raporlama sisteminin takibi,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
• Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
• Eğitim faaliyetleri,
• Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,
• Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,
• İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri. 
• Sağlokta kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanması.